Klubbat och färdigt!

Årsmöte 2023 


Eld och glöd mötte medlemmarna i Othinslunda Hembygdsförening då årsmötet gick av stapeln.


Elden värmde gott från den nyligen iordningsställda bakugnen i boningshuset och glöden lyste hos styrelsen som kallat medlemmar till årsredovisning och

kaffe med semla.


Deltagarna fick först pröva sina kunskaper i hur vissa föremål benämdes på skånska i forna tider.

Diskussion uppstod kring den stora gamla "potatisriven". Heter det pära eller pantoffla, riv eller rev?


Rätt eller fel, bland allas svar drogs en vinnare och priset blev det mest nutida och moderna föreningen har; en handsatt back-kamera-borste. 


Protokollet finns nu tillgängligt för den som så önskar.


Ett ärende krävde handuppräckning!