Vårda de minnen som fäderna grundat

Se och beundra de bortgångnas liv

Se varje sak som sin fristad har funnit,

här i vårt rymliga bygdearkiv.


Vi som anse oss som Othinslund's vänner

aktning för socknen och Henriksson känner.

För deras bidrag till bygdens historia

tända vi gärna en strålande gloria.

Nils Palm

Othinslunda Hembygdsförening

verkar i och ansvarar för en fyrlängad Skånegård

från 1800-talet, mitt i Onslunda by.

Den kringbyggda gården har stått här i snart 200 år och är fylld av bygdens alster av dåtidens lokala profiler.

I husen finns en stor samling av sparade 

bruksföremål,jordbruksredskap och en rik vagnpark.

Rummen är fyllda av målade allmogemöbler och vackra unika klipptavlor. 

Lanthandel med genuin interiör

har ett alldeles eget rum.

Skolsalen visar flera generationers skolbänkar och skolmaterial.

Den norra längan med borstmuseum beskriver borstbinderiets storhet

i Onslunda då det begav sig.