Vårda de minnen som fäderna grundat

Se och beundra de bortgångnas liv

Se varje sak som sin fristad har funnit,

här i vårt rymliga bygdearkiv.


Vi som anse oss som Othinslund's vänner

aktning för socknen och Henriksson känner.

För deras bidrag till bygdens historia

tända vi gärna en strålande gloria.

Nils Palm

När lantbrukaren Gustaf Henriksson i Onslunda för så där 120 år sedan lade beslag på en unik handkvarn i sten blev detta början till en fantastisk samlargärning som fyller ett helt boningshus och halva utrymmet i tre sammanbyggda uthuslängor.


Onslunda Hembygdsmuseum kan idag visa på en innehållsrik mängd av hantverk och jordbruks-redskap och speglar också allmogehemmets utseende och innehåll under 1800-talets andra hälft.

Borstmuseum

I den norra uthuslängan finns vårt Borstmuseum som beskriver borstbinderiets storhetstid i Onslunda. Centralgestalt är fabrikör M Larsson kallad Borstakongen.


Tillverkningen av handsatta borstar fortsätter om än i liten skala. I dag fungerar också museet som verkstad för våra bostbindare, "kursare" och kamratförening.


Lanthandel

I Alma Trapps affär med genuin butiksinteriör säljer vi egna handsatta borstar.


Vi berättar gärna om denna vänliga butiksinnehaverska. Hon var känd som en mycket hjälpsam och rar dam och många Onslundabor minns henne ännu. Hon stod "bakom disken" ändå till sitt sista levnadsår, 84 år gammal.


Skolsal

En stor pampig kateder tillverkad i Onslunda och målad av allmogemålaren Jöns Färm 1849 sägs finnas på Kulturen i Lund. Kvar hos oss finns flera generationers (av skolbarn slitna) skolbänkar.


En tramporgel inbyggd i katedern, griffeltavla, hartass, bläckhorn och abakus får dagens skolbarn att häpna då de besöker vår skolsal.

Andra besökare blir däremot nostalgiska.


Välkommen

Besöksadress:

Stationsvägen 6, Onslunda


Bokning av tid för besök görs via

info@onslundahembygdsforening.se

eller telefon 0417-30060