Vi behöver Dig!

Sommaren på Hembygdsgården har varit fylld av spännande besök, intressanta och intresserade gäster, ivriga borstbindare och många släkt- och gårdsforskare. Nya kontakter har skapats med ättlingar till tidigare Onslundabor, vissa historier har reviderats och nya har tillkommit


Fortsatt in i november/december har vi förbokade besök, borstbindarkurser, marknader och aktiviteter att genomföra, så även om det ser låst och tillbommat ut på Hembygdsgården så händer det saker i hus och länga.

Om inte annat försöker vi reparera en del av de bruksföremål som riskerar att sakta vittra sönder.


Är du intresserad att hjälpa oss?

Hälsa besökare välkomna, visa och berätta, plocka och sortera bland allehanda ting, sälja en och

annan borste eller föreslå aktiviteter......

Ring på en gång! 0417-30060