Othinslunda Hembygdsförenings 

Styrelse 2023


Ordförande

Ann-Christin Sahlin

Ordinarie ledamöter

Marie Rantzow, Anita Ling Holmgren,

Karin Sköld och Marie Larsson

Suppleanter

Katarina Lundberg, Stina Larsson

Gunilla Olsson


Vi nås via

info@onslundahembygdsforening.se


Vi fortsätter att visa Hembygdsgårdens alla

rum och skrymslen. Den kringbyggda gården har stått här i snart 200 år och är väl värd att besöka.


Många vill också pröva borstbindning. Vårt förråd med borstmaterial är fyllt inför Er dröm om att bli

borstbindare för en dag.


Några "höstevent" planeras.

Vad sägs om Pantofflagille och Varma bullar.


Men innan dess ska midsommarstången kläs och

Midsommar firas


Välkomna!