Stipendium


Othinslunda Hembygdsförening har mottagit från Inga och Per-Anders Olofssons Stiftelse/Tomelilla Rotaryklubb

ett stipendium på 15 000:- kronor. 


Vi räknar med att under våren få boningshusets rökgång och skorsten kontrollerad innan bakugnen värms upp för ett rejält storbak.


Allt för gemenskap och det goda brödets skull.


Tack!Samlingarna utökas


Nya (men gamla) bruksföremål har utökat museets samlingar under hösten.


Jynnen, dynor, täcken, mattor och vepor är skänkta till Hembygdsgården - tillverkade, använda och ömsint vårdade här i Onslunda.


Fler klipptavlor av murare Carlsson finns nu att beskåda och förundras över. Dessa tavlor, brev eller stycken som de också kallas, tillkom för att fira en födelsedag, ett bröllop, lysning eller för att minnas en nära anhörigs död.


Stort TACK till alla Er

som skänkt dessa bruksföremål till Hembygdsgården.

Kom och sätt en borste....


Under höstens första månader har flera arbetslag, kamratgrupper, vänner och bekanta anmält sig till Prova på.


Vi erbjuder tre tillfällen till att lära sig detta ädla hantverk;

Prova på (tid ca 1 timme)

Halv-dag (tid ca 3 timmar)

Hel-dag (tid ca 6 timmar)


För mer information och kostnad

kontakta 0417-30060 eller info@onslundahembygdsforening.se