Start
Hembygdsmuseum
Borstmuseet
Alma Trapps affär
Kursverksamhet
Årets utställning
Öppettider och priser
Infobladet
Bildgalleri
Medlemsaktiviteter
© Christer Rasmusson Onslunda och Onslunda Hembygdsförening 2020
samtliga texter och foto på dessa hemsidor
Senast uppdaterad 2020-06-29
Telefon: 0417 30060
Stationsvägen 6
273 95 Onslunda
mail: info<at>onslundahembygdsforening.se
Besöksadressen
Stationsvägen 6
Onslunda
Länkar och Appar
Webmaster: rasmusson.christer<at>telia.com
Verksamhetsberättelser
Protokoll mm from 2016
Midsommarfirande 2016 - 19
Nya stadgar antagna vid
årsmötet 2019-03-06
Borstar
Policy för personuppgiftshantering
Efterlysningar nr 1 nr 2 nr 3
Utställningar från
och med 2015
Medlemsavgifter 2020
Under juli månad kommer vi att hålla öppet söndagarna den 5, 12, 19 och 26
mellan klockan 13.oo till 16.oo
Nytt
Midsommarafton 1970-talet
Midsommarafton 2019
Midsom-
marstången
klä
ds foto