Årets utställning för 2017
"Folkskolan 175 år"
I årets utställning uppmärksammar vi att folkskolan fyller 175 år. Skolan idag är byggd på 1990-talet och den föregående byggdes 1927 och revs i början av 90-talet då den nya skolan var byggd. Förr fanns det två skolor i Onslunda. Dels "Norra skolan" som var belägen norr om byn och dels den som låg norr om kyrkan. Ingen av dessa finns kvar idag. Utställningen försöka visa en ringa del av vad som hänt under dessa 175 åren.

Årets utställning 2015
"Form för mat & bak"

Från dåtid till nutid, plockat från borgarliv, bondestugor,fattigkvarter och egnahem. En temautställning med något för alla, från våra egna samlingar och en hel del inlånat mate- rial. Igenkännandefaktorn är hög, en sådan har mor, en sådan hade farmor eller en sådan har vi hemma.

I många år har vårt museum sett likadant ut. Samma saker på samma platser. Våra förhoppningar nu är att ändra på detta. Med ambitionen om en ny temautställning varje eller vart annat år vill vi göra museet mer levande och intressant. Att visa allt vi har i våra samlingar samtidigt är inte möjligt, men med temautställningar har vi möjlighet att lyfta fram och fokusera på olika områden och ämnen.

Årets utställning för 2016
"Kökets textila skatter"
Kökets textilier omfattar många olika ändamål, såsom grytlappar, tehuvar, bestick- skydd, servettväskor, hyllremsor m.m. Vi har lagt fokus på handduken. Alla har vi en relation till den. Vi inte bara torkar disken, händerna eller så. Vi har kanske vävt den i någon speciell teknik eller speciellt material eller färg. Vi har kanske märkt den med broderade initialer eller vävt hankbandet.
Kom och se vad vi lyckats plocka fram och beundra all den möda och glädje detta ska- pande gett och ger oss alla.
Årets utställning för 2018
"Folktro och Skrock"
På gården finns vättar och tomtar. Vid vattendraget finns bäckahästen och näcken och i skogen skogsrået och vid kyrkan rör sig kyrkogrimen. Väsnen är många och just nu har de flyttat in i Hembygdsgården. Kanske kan ni som besökare ana än fler gestalter bland stubbar och mossa och berätta för oss och för varandra vad ni vet om alla våra väsen och vardagliga seder. För visst är det lätt att avfärda allt som vidskepelse och skrock, men hur är det? Tror vi inte på sådant i våra dagar?
Årets utställning för 2019
"Onslunda, inte bara borstar" Så uttryckte en besökare sig då denne beskådade alster från vagnmakare, smeder, allmogemålare och klippstycketillverkare i Othinslunda hembygds- gård. De visade sig vara tillverkade av boende och nu bortgångna Onslundabor.
Hantverket har levt och lever vidare. Under slutet av 1900-talet tillverkades inte bara borstar i Onslunda utan också möbler med intarsia och gjutna och smidda beslag. Vidare av det blev tavlor, plaketter, klockor och gjutna och smidda bruksföremål. Hemslöjden väckte intresset för flamskvävnad, vacker konst till hallar, entréer och det egna hemmet.
Vår utställning vill igen visa detta axplock av händernas verk från Onslunda. Det finns där i era lådor, källare och vindar. Det är dags att se på det med nya ögon och glädjas åt kons- ten, skickligheten och hantverket.
Välkomna!