Evenemangskalender

För dig som vill hjälpa till finns många spännande uppgifter. Styrelsearbetet är naturligt- vis viktigt, men man behöver inte alls sitta med där för att kunna göra en väsentlig insats.
Flera medlemmar har under våren 2016 generöst medverkat till att kalka och tjära bo- ningshuset, bytt ut fönster, etc. Vi hoppas kunna reparera verandan hjälpligt och trädgår- den behöver allt stöd den kan få.

Städdagar 2017. Klicka här.

Söndag 17 september Lomma Hantverksmässa
Söndag 24 september Mikaeli marknad Fredriksdal
Onsdag 27 september Guidning ca 50 pers. S&Sresor Falkenberg
Onsdag 6 september 19.oo - 21.oo Städdag på hem- bygdsgården. Alla hälsas välkomna att hjälpa till.