Kursverksamhet
Föreningen anordnar kurser i borstbindning i samarbete med studiefrämjandet. Dessa kurser har rönt stort intresse med deltagare från hela Skåne. Klicka här för dessa kurser.
En av våra kursledare, Inger Olsson, är en äkta borstbindare med mer än 60 års erfarenhet
av all slags borstbindning, fick Skånes Kulturpris 2007 för sin gärning att föra detta gamla hantverk vidare i generationerna.
I vår grundkurs lär man sig grunderna i att binda eller sätta borstar med handindragning i ögla. Kursen omfattar också materialkännedom med anpassning till olika användningsändamål, olika borstämnen och val av trådsort.
Grundkursen omfattar 8 kurstillfällen á 3 lektionstimmar och löper under en termin om inget annat överenskommes.
Kostnad 600 kr + material.

Man kan också boka
heldagskurs á 450 kr eller halvdagskurs á 225 kr exklusive material.
Tre datum per termin kan man boka in sig individuellt. Dessa är: 27 juli, 16 augusti och 3 september. Heldagskurs mellan 13.oo till 19.oo Halvdagskurs mellan 10.oo till 13.oo.

Prova-på-borstbindning, c:a 1 timme, året runt, efter bokning.
Kostnad 100 kr/person, även barn

Individuella besök
och grupper tas emot även på andra tider efter bokning. Kombination av museibesök och prova-på kan göras.

Gruppbesök med
flera generationer för prova-på efter bokning.
Kostnad 150 kr inkl borstar

Ring Karin Blomqvist 072-5331270 mail: karinblomqvist7@gmail.com