Kursverksamhet
Sugen på att lära dig konsten att sätta borstar.

Anmäl i så fall till info@onslundahembygdsforening.se eller ring 0725331270

I vår grundkurs lär man sig grunderna i att binda eller sätta borstar med handindragning i ögla. Kursen omfattar också materialkännedom med anpassning till olika användningsändamål, olika borstämnen och val av trådsort.
Grundkursen omfattar 8 kurstillfällen á 3 lektionstimmar och löper under en termin om inget annat överenskommes.
Kostnad 700 kr + material.

Man kan också boka heldagskurs 6 timmar á 1000 kr eller halvdagskurs 3 timmar á 400 kr inklusive material.

Prova-på-borstbindning, c:a 1 timme á 175 kr, även barn.

Individuella besök och grupper tas emot efter bokning. Kombination av museibesök och prova-på kan göras.

Ring Karin Blomqvist 072-5331270 mail: karinblomqvist7@gmail.com